ABCD

SC F90A Portable Air Driven Fan

The SC F90A is a Portable Air Driven Fan specifically designed for use on Chemical Carriers. It can also be used on all other types of vessels where air is preferable to water for operational reasons.

The fan is designed as a High Performance, Deep Penetration unit.

Constructed from stainless steel and aluminium it is lightweight and easily moved around the deck.

Quality Control
The SC F90A is produced in accordance with 9001 Quality Standards and our certificate of conformity and accreditation is available on request.

Quạt điều hòa không khí cầm tay SC F90A

SC F90A là một quạt điều hòa không khí di động được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên các hãng vận chuyển hóa học. Nó cũng có thể được sử dụng trên tất cả các loại tàu khác, nơi không khí thích hợp hơn nước vì lý do vận hành.

Quạt được thiết kế như một đơn vị hiệu suất cao, thâm nhập sâu.

Được xây dựng từ thép không gỉ và nhôm, nó rất nhẹ và dễ dàng di chuyển xung quanh boong.

Kiểm soát chất lượng

SC F90A được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng 9001 và chứng nhận phù hợp và công nhận của chúng tôi có sẵn theo yêu cầu.

KEY FEATURES
 

High Performance

Lightweight

Deep Penetration

Reversible

“Sealed for life” lubrication

Easy Handling

Safe Operation

Airdriven

TYPICAL APPLICATIONS
 

Chemical Tankers

Product Tankers

Any other vessels