P81056, MDS 3095-SA, P81010, MDV 3172 WR, P81030, NTG 251, Đại lý chính hãng EGE Elektronik Việt Nam

EGE Elektronik ID No: P81056
 Type: MDS 3095-SA
 Metal detectors detector coils coil type A L=950 mm
EGE Elektronik ID No: P81010
 Type: MDV 3172 WR
 Metal detectors amplifier for detector coils
EGE Elektronik ID No: P81030
 Type: NTG 251
 Metal detectors accessories supply isolation unit