ONICON Vietnam, FT-3103-11111-1011, Thiết bị đo lưu lượng nước FT-3103-11111-1011, Đại lý chính hãng Onicon Vietnam

100% USA Origin ONICON Vietnam FT-3103-11111-1011
In-line EM flow sensor