NOVUS Vietnam, RHT Climate WM-485-LCD, 8804000101, Đại lý chính hãng NOVUS Vietnam

100% Brasil Origin NOVUS Vietnam Model: RHT Climate WM-485-LCD
P/N: 8804000101
TEMPERATURE AND HUMIDITY TRANSMITTER