Nhà phân phối Tủ lạnh/tủ đông National Lab chính hãng giá tốt tại Việt Nam

ML1307WN

Refrigerator/Freezer Combination MedLab ML

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

Combinations (Refrigerator/Freezer)

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.614

ML2726WN

Refrigerator/Freezer Combination MedLab ML

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.615

ML3226WN

Refrigerator/Freezer Combination MedLab ML

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.616

LabStar Sirius LSSI 3030KEWU

Refrigerator/Freezer Combination LabStar Sirius Static cooling

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.617

LabStar Sirius LSSI 3030KEEU

Refrigerator/Freezer Combination LabStar Sirius Static cooling

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.618

LabStar Sirius LSSI 7030KEWU

Refrigerator/Freezer Combination LabStar Sirius Static cooling

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.619

LabStar Sirius LSSI 7030KEEU

Refrigerator/Freezer Combination LabStar Sirius Static cooling

Tủ lạnh/tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.620

 

 

ML1307WN, ML2726WN, ML3226WN, LabStar Sirius LSSI 3030KEWU, LabStar Sirius LSSI 3030KEEU, LabStar Sirius LSSI 7030KEWU, LabStar Sirius LSSI 7030KEEU, Combinations National Lab