N 10LP, Bình chữa cháy ABC N 10LP, Đại lý chính hãng Naffco Vietnam

 

100% UAE Origin

Naffco Vietnam

Order code : N 10LP
Portable Dry Powder Fire Extinguishers - UL Listed - 10 lb. (4.54 Kg)

100% UAE Origin

Naffco Vietnam

Order code : N 10 LC
Portable CO2 Fire Extinguishers - UL Listed - 10 lb. (4.54 Kg)