DTS 240-R, Đầu dò lỗi mối Hàn DTS 240-R, Đại lý chính hãng Delta Sensor Vietnam

Đầu dò lỗi mối Hàn DTS 240-R, Đại lý chính hãng Delta Sensor Vietnam

 

100% France Origin Erinda/Delta Sensor Vietnam Weld Hole Detector Type
Model: DTS 240 - R
Supply voltage 24 Vdc ; Supplied with 2 meter cable
100% France Origin Erinda/Delta Sensor Vietnam Infrared Light source Type
Model: EMR - M - 400
Supply voltage 24 Vdc ; Supplied with 2 meter cable