Metrix Vietnam, Cáp mở rộng MX8031, Đại lý chính hãng Metrix Vietnam

Metrix * Cáp mở rộng MX8031 mới được cơ quan chứng nhận cho các khu vực nguy hiểm (ATEX / CE, CSA, IECEx) và có tiêu chuẩn với Đầu nối VibeLock ™ và Cáp ba trục. Chúng có thể được sử dụng trong các nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu, truyền dẫn khí đốt tự nhiên, chế biến khí đốt tự nhiên, nhà máy phát điện hoặc bất kỳ ứng dụng dầu khí nào.

Cáp mở rộng Metrix * MX8031 có sẵn và không có áo giáp bảo vệ và tương thích với tất cả các hệ thống đầu dò 5mm & 8mm dòng Metrix MX8030 và hệ thống đầu dò Bently Nevada ** (BN) 3300 / 3300XL 5mm & 8mm.

Tất cả các cáp mở rộng MX8031 là một phần của ký hiệu số bộ phận 10000 series để được cơ quan phê duyệt. Dòng 10000 P / N sẽ xuất hiện trên nhãn của sản phẩm cùng với MX8031 p / neg MX8031-AAA-BB-CC = 10200-AAA-BB-CC.