Máy phân tích phổ SIGLENDT Việt Nam - Spectrum Analyzers SIGLENT Vietnam

PITESCO là đại lý SIGLENT Vietnam - Chuyên cung cấp Máy phân tích phổ SIGLENDT CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT

SIGLENT là công ty chuyên về lĩnh vực R & D, bán hàng, sản xuất dịch vụ các sản phẩm đo lường

Máy phát xung SIGLENT Việt nam - Spectrum Analyzers SIGLENT Vietnam

Máy phân tích quang phổ Siglent cung cấp độ chính xác đáng tin cậy và hàng loạt các chức năng đo RF. Kết hợp công nghệ IF hoàn toàn kỹ thuật số và có mức tần số từ 9 kHz đến 7,5 GHz để sử dụng cho hầu hết mọi ứng dụng.

Máy phân tích phổ SIGLENDT Việt Nam

Siglent SSA3021X 2.1GHz Spectrum analyzer + FREE TG LICENSE

máy phân tích phổ/ máy phân tích quang phổ/ thiết bị phân tích quang phổ

Spectrum Analyzers SIGLENT Việt nam

Siglent SSA3032X 3.2Ghz Spectrum analyzer + FREE TG LICENSE

máy phân tích phổ/ máy phân tích quang phổ/ thiết bị phân tích quang phổ

Spectrum Analyzers SIGLENT Việt nam

Siglent SSA3015X PLUS 1.5GHz Spectrum analyzer + FREE TG LICENSE

máy phân tích phổ/ máy phân tích quang phổ/ thiết bị phân tích quang phổ

Spectrum Analyzers SIGLENT Việt nam

Siglent SSA3021X Plus 2.1GHz Spectrum analyzer + FREE TG LICENSE

máy phân tích phổ/ máy phân tích quang phổ/ thiết bị phân tích quang phổ

Spectrum Analyzers SIGLENT Việt nam

Siglent SSA3032X PLUS 3.2GHz Spectrum analyzer + FREE TG LICENSE

máy phân tích phổ/ máy phân tích quang phổ/ thiết bị phân tích quang phổ

Spectrum Analyzers SIGLENT Việt nam

Siglent SSA3075X PLUS 7.5GHz spectrum analyzer + FREE TG LICENSE

máy phân tích phổ/ máy phân tích quang phổ/ thiết bị phân tích quang phổ

Spectrum Analyzers SIGLENT Việt nam

Siglent SSA3032X-R 3.2GHz Real Time spectrum analyzer

máy phân tích phổ/ máy phân tích quang phổ/ thiết bị phân tích quang phổ

Spectrum Analyzers SIGLENT Việt nam

Siglent SSA3050X-R 5GHz Real Time spectrum analyzer

máy phân tích phổ/ máy phân tích quang phổ/ thiết bị phân tích quang phổ

Spectrum Analyzers SIGLENT Việt nam

Siglent SSA3075X-R 7.5GHz Real Time spectrum analyzer

máy phân tích phổ/ máy phân tích quang phổ/ thiết bị phân tích quang phổ

Spectrum Analyzers SIGLENT Việt nam

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

 

Máy phân tích phổ SIGLENDT Việt Nam, Spectrum Analyzers SIGLENT Vietnam, SSA3021X, SSA3032X, SSA3075X, SSA3032X-R, SSA3050X-R, SSA3075X-R