Máy phát xung SIGLENT Việt nam - Waveform generators SIGLENT Vietnam

PITESCO là đại lý SIGLENT Vietnam - Chuyên cung cấp Máy phát xung SIGLENT CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT

SIGLENT là công ty chuyên về lĩnh vực R & D, bán hàng, sản xuất dịch vụ các sản phẩm đo lường

Máy phát xung SIGLENT Việt nam - Waveform generators SIGLENT Vietnam

Bộ tạo dạng sóng tùy ý/ dạng chức năng của SIGLENT sử dụng công nghệ tổng hợp tần số kỹ thuật số (DDS) tiên tiến để tạo ra chức năng tiêu chuẩn với chất lượng cao và tín hiệu dạng sóng tùy ý. Chúng cũng cung cấp một loạt các chức năng điều chế tương tự và kỹ thuật số.

Máy phát xung LIGLENT Việt Nam

Siglent SDG830 30MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG810 10MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG805 5MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG1010 10MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG1025 25MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG1050 50MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG1032X 30MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG1062X 60MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG2042X 40MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG2082X 80MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG2122X 120MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG6022X 200MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG6032X 350MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam
Siglent SDG6052X 500MHz Function / Arbitrary Waveform Generator bộ tạo dạng sóng tùy ý/ máy phát xung, tạo dáng sóng tùy ý/ thiết bị tạo dao động Waveform generators SIGLENT Việt nam

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

 

Máy phát xung SIGLENT Việt nam, Waveform generators SIGLENT Vietnam, SDG830, SDG810, SDG805, SDG1010, SDG1025, SDG1050, SDG1032X, SDG1062X, SDG2042X, SDG2082X, SDG2122X, SDG6022X, SDG6032X, SDG6052X