AGS1000, AGS1000 AIYI Tech, Bộ điều khiển khí gas AGS1000, Đại lý chính hãng AIYI Tech Vietnam

100% Finland Origin

AIYI Tech Vietnam

Gas detector AG200
Target gas: Acetylene (C2H2)
Explosion-proof grade ExdIICT, no-display,IP65

100% Finland Origin

AIYI Tech Vietnam

Gas detector AG200
Target gas: Oxygen
Explosion-proof grade ExdIICT, no-display,IP65

100% Finland Origin

AIYI Tech Vietnam

Gas Controler, 32 Channel
AGS1000