Lõi lọc BollFilter Duplex gas filter BFD‐C‐DBB M.140.440 DN1 mã 1940325

1940325, BollFilter 1940325, Filter Element GC1‐HRP 63x208 Boll BFD‐C‐DBB M.140.440 DN1, Lõi lọc BollFilter DGC1‐HRP 63x208 Boll BFD‐C‐DBB M.140.440 DN1, BollFilter Vietnam, BollFilter Việt Nam

PN: 11323892
Filter element GC1 for Single Gas Filter BFB-C HDM.115.300 DN 1"
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam
PN: 10678460
Filter element ¦ HC1-HR-G VA-P for Duplex gas filter BFD-P HDM.115.280 DN 1"
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam
PN: 10757550
Filter element ¦ D62 x 208 for Duplex gas filter BFD-C DBB M.140.400 DN 1"
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam
PN: 1940325
Seal Gas Filter Element
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam
PN: 3090397
O-ring 81,9x5,33,  Material FEPM, Aflas A75H
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam
PN: 3420036
Anti-extrusion ring 87,4x96x1,7, Material PTFE
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam
PN: 1940453
Buffer Air Filter Element Material FKM; Vi899, Marking purple WN 307
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam
PN: 3050507
O-ring 66,2x3,53
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam
PN: 3420034
Anti-extrusion ring 66,6x72x1,4
Material PTFE
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam
PN: 1980242
Booster Pump Air Filter Element
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam
PN: 3050507
O-ring 66,2x3,53; Material FKM; Vi899, Marking purple WN 307
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam
PN: 3420034
Anti-extrusion ring 66,6x72x1,4, Material PTFE
BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam

Liên hệ Mr Tuấn - 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá.

 

1940325, BollFilter 1940325, Filter Element GC1‐HRP 63x208 Boll BFD‐C‐DBB M.140.440 DN1, Lõi lọc BollFilter DGC1‐HRP 63x208 Boll BFD‐C‐DBB M.140.440 DN1, BollFilter Vietnam, BollFilter Việt Nam, 10678460, 10757550, 1940325, 3090397, 3420036, 1940453, 3050507, 3420034, 1980242, 3050507, 3420034