SRN15, F03-F05, SRN30, F05-F07, Omal Vietnam, VSF220-24, Fine Suntronix, 17CA3000, Denora, H11A341B1F1, Asco Vietnam, DR00300U AZ, Air torque Vietnam, 20812I, Fairchild Việt Nam 

Bộ dẫn động khí nén 2 Cái Kí hiệu: SRN15; F03-F05
P.nom=5.6bar; Pmax=8.4bar
NSX: Omal hoặc tương đương
Bộ dẫn động khí nén 2 Cái Kí hiệu: SRN30; F05-F07
P.nom=5.6bar; Pmax=8.4bar
NSX: Omal hoặc tương đương
Bộ chuyển  đổi nguồn 1 Cái input: 200-240vac; 2.2A; 50/60Hz
output: 24Vdc; 9.5A;
Model: VSF220-24; NSX: Fine Suntronix hoặc tương đương
Thiết bị phát hiện rò rỉ Clo 1 Bộ Model: 17CA3000
Nhà sx: Denora hoặc tương đương.
Bao gồm 2 sensor
Van điện từ 2 Cái Kí hiệu: H11A341B1F1
NSX: Asco hoặc tương đương
Bộ dẫn động khí nén 1 Cái Model: DR00300U AZ
G 1/4" NPT; -40 đến 80 độ C
Tiểu chuẩn: IEC 61508: SIL3
Atex 94/9/EC; góc quay: 90 độ
NSX: Air torque hoặc tương đương
Thiết bị tăng lưu lượng khí nén 2 Cái Kí hiệu: 20812I
NSX: Fairchild hoặc tương đương