KNF Vietnam, Item: 308023/303313, Item: 311317/311291, Đại lý chính hãng KNF Vietnam

100% Germany Origin KNF Vietnam Item: 308023/303313
 Pumpe IP54-T 230V50HZ N87TT.9E
100% Germany Origin KNF Vietnam Item: 311317/311291
 PUMP IP54 EU 230V50/60HZ N922FT.29E 16L