C189 -102, Bộ điều khiển C189 -102, Đại lý chính hãng Mineral Technologies Vietnam

Mineral Technologies Vietnam Model: C189 -102
 Control panel