ILD1700-2DR, Cảm biến độ dịch chuyển ILD1700-2DR, Đại lý chính hãng MICRO-EPSILON Vietnam

Đại lý chính hãng MICRO-EPSILON  Vietnam

100% Germany  Origin

MICRO-EPSILON   Vietnam

Code: ILD1700-2DR
Laser Triangulation Displacement Sensors

100% Germany  Origin

MICRO-EPSILON   Vietnam

Code: PC1700-3
Power and output cable 3m long

100% Germany  Origin

MICRO-EPSILON   Vietnam

Code: PCR1700-5
Power and output cable, robotic use, 5m long