FBT-21-TH-II-506, Phanh thủy lực FBT-21-TH-II-506, Đại lý chính hãng Antec Vietnam

Đại lý chính hãng Antec Vietnam

 

100% Germany/ Spain Origin

Antec Vietnam

Model: FPT-1-TH-I-256
Antec disc brake ; 230/400 V 50Hz ATEX
include: RA+CSA+DD+DM+HANDLOCK+PADLOCK

100% Germany/ Spain Origin

Antec Vietnam

Model: FBT-21- TH-I-356
Antec disc brake ; 230/400 V 50Hz ATEX
include: RA+CSA+DD+DM+HANDLOCK+PADLOCK

100% Germany/ Spain Origin

Antec Vietnam

Model: FBT-21-TH-II-506
Antec disc brake ; 230/400 V 50Hz ATEX
include: RA+CSA+DD+DM+HANDLOCK+PADLOCK