GV3 - V HepcoMotion VietNam, HepcoMotion, PTC VietNam, pitesvietnam, đại lý HepcoMotion Vietnam

Hệ thống hướng dẫn tuyến tính GV3 - V

GV3 là một phạm vi chuyển động tuyến tính vượt trội được thiết kế để phục vụ một loạt các ứng dụng tự động & tuyến tính đa dạng.

Hướng dẫn tuyến tính GV3 V là một phạm vi chuyển động tuyến tính dựa trên V vượt trội được thiết kế để phục vụ một loạt các ứng dụng tự động & tuyến tính đa dạng.

  • Một hành động lau độc đáo sẽ trục xuất các mảnh vỡ, giữ cho máy hoạt động và đáng tin cậy.
  • Hệ thống tuyến tính có thể hoạt động có hoặc không có bôi trơn.
  • Hướng dẫn tuyến tính có thể hoạt động trong bất kỳ mặt phẳng hoặc định hướng.
  • GV3 có thể được cung cấp dưới dạng một đơn vị lắp ráp hoặc như các thành phần tự động hóa.
  • Hệ thống trượt V có thể hoạt động ở tốc độ cao.
  • Bề mặt chạy chính xác mặt đất đảm bảo hệ thống ma sát thấp và độ chính xác cao.
  • GV3 là một trong những hệ thống tuyến tính yên tĩnh nhất hiện có.
  • Thích hợp cho nhiều môi trường từ phòng sạch đến điều kiện thù địch.
  • Vòng bi tuyến tính có thể được điều chỉnh thay vì được thay thế, giảm chi phí bảo trì.