ABCD

Bộ dụng cụ cung cấp mỡ thủ công, cầm tay cho 18-25 kg - thùng, bao gồm: 
- Bơm mỡ hành động đòn bẩy bằng tay, nghệ thuật. Không. 4425; 
- Vỏ trống kim loại, ø 290 - 330 mm, nghệ thuật. Không. 074302; 
- Tấm đệm, ø 310 - 260 mm, nghệ thuật. Không. 4314; 
- 1,5 m - ống cao su R1T, ø 1/4; 
- Van bi và ống thoát cứng với 4 - hàm - khớp nối thủy lực, art.no. 4218

Art. Max outlet pressure Delivery per stroke Connections Weight Dimensions (LxWxH) (mm)
5125 250 bar 8 g M 1/4″ BSP 5 kg 340x340x630