[Datexel Việt Nam] Bộ khuếch đại Datexel

DAT5030IS A Bộ chuyển đổi tín hiệu Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam
DAT5030IS AH Bộ chuyển đổi tín hiệu Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam
DAT5030IS B Bộ chuyển đổi tín hiệu Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam
DAT5030IS BH Bộ chuyển đổi tín hiệu Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam
DAT6011 Bộ chuyển đổi tín hiệu Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam
DAT6011 Bộ chuyển đổi tín hiệu Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam
DAT6012 Bộ chuyển đổi tín hiệu Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam
DAT6013 Bộ chuyển đổi tín hiệu Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam
DAT6021 Bộ chuyển đổi tín hiệu Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam
DAT6023I Bộ chuyển đổi tín hiệu Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam
DAT6023V Bộ chuyển đổi tín hiệu Thermocouple to Digital PLC Input Module, Datexel Vietnam
DAT7014 Bộ chuyển đổi Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam
DAT7015 Bộ chuyển đổi Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam
DAT7016 Bộ chuyển đổi Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam
DAT7130 Bộ chuyển đổi Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam
DAT7148 Bộ chuyển đổi Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam
DAT7188 Bộ chuyển đổi Resistance Potentiometer, Datexel Vietnam
DAT8014 Bộ chuyển đổi RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam
DAT8015 Bộ chuyển đổi RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam
DAT8016 Bộ chuyển đổi RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam
DAT8017-I Bộ chuyển đổi RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam
DAT8017-V Bộ chuyển đổi RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam
DAT8018 Bộ chuyển đổi RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam
DAT8019 Bộ chuyển đổi RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam
DAT8024 Bộ chuyển đổi RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam
DAT8130 Bộ chuyển đổi RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam
DAT8148 Bộ chuyển đổi RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam
DAT8188 Bộ chuyển đổi RTD to Modbus TCP Isolated, Datexel Vietnam
DAT8050 Đồng hồ chỉ công suất LED Loop Powered Indicator, Datexel Vietnam
DAT9000 Bộ chuyển đổi tín hiệu Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam
DAT9000DL Bộ chuyển đổi tín hiệu Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam
DAT9000DLIO Bộ chuyển đổi tín hiệu Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam
DAT9011 Bộ chuyển đổi tín hiệu Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam
DAT9011DL Bộ chuyển đổi tín hiệu Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam
DAT9550 Bộ chuyển đổi tín hiệu Range of MODBUS RTU Masters and Slaves DAT9000 series, Datexel Vietnam
DAT10014 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam
DAT10015 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam
DAT10016 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam
DAT10017-I Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam
DAT10017-V Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam
DAT10018 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam
DAT10019 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam
DAT10024 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Input Modules, Datexel Vietnam
DAT10130 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT10148 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT10188 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT205 2W Bộ chuyển đổi tín hiệu Range of Transmitter and converters DAT200 series, Datexel Vietnam
DAT205 3W Bộ chuyển đổi tín hiệu Range of Transmitter and converters DAT200 series, Datexel Vietnam
DAT207 2W Bộ chuyển đổi tín hiệu Range of Transmitter and converters DAT200 series, Datexel Vietnam
DAT207 3W Bộ chuyển đổi tín hiệu Range of Transmitter and converters DAT200 series, Datexel Vietnam
DAT511V2 Bộ chuyển đổi tín hiệu Loop Powered Isolators DAT500, Datexel Vietnam
DAT511 Bộ chuyển đổi tín hiệu Loop Powered Isolators DAT500, Datexel Vietnam
DAT511H Bộ chuyển đổi tín hiệu Loop Powered Isolators DAT500, Datexel Vietnam
DAT512 Bộ chuyển đổi tín hiệu Loop Powered Isolators DAT500, Datexel Vietnam

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm

 

[Datexel Việt Nam] Bộ chuyển đổi tín hiệu Datexel, Datexel, Datexel Vietnam, Datexel Việt Nam, Đại lý Datexel Việt Nam, Bộ chuyển đổi tín hiệu Datexel, DAT5030IS A, DAT5030IS AH, DAT5030IS B, DAT5030IS BH, DAT6011, DAT6011, DAT6012, DAT6013, DAT6021, DAT6023I, DAT6023V, DAT7014, DAT7015, DAT7016, DAT7130, DAT7148, DAT7188, DAT8014, DAT8015, DAT8016, DAT8017-I, DAT8017-V, DAT8018, DAT8019, DAT8024, DAT8130, DAT8148, DAT8188, DAT8050, DAT9000, DAT9000DL, DAT9000DLIO, DAT9011, DAT9011DL, DAT9550, DAT10014, DAT10015, DAT10016, DAT10017-I, DAT10017-V, DAT10018, DAT10019, DAT10024 4 Channel, DAT10130, DAT10148, DAT10188, DAT205 2W, DAT205 3W, DAT207 2W, DAT207 3W, DAT511V2, DAT511, DAT511H, DAT512