Danh mục sản phẩm hãng Hoyer - Đại lý Hoyer Việt Nam

1. Hoyer  Electric Motor - Động cơ/ Mô tơ điện chuẩn IE4:

Motor Điện Hoyer IE4 nổi tiếng với tính năng hiệu suất năng lượng cao - mang lại cơ hội tuyệt vời để tiết kiệm năng lượng trên các thị trường và ứng dụng.

Động cơ điện xoay chiều Hoyer IE4 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế theo IEC 60034-30 và đáp ứng yêu cầu của Chỉ thị EC 2009/640 / EC, (EU) 2019/1781 / EC và 2014/4 / EU Ecodesign cho các sản phẩm liên quan đến năng lượng. Chúng có chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất cao đã được kiểm chứng.

Dòng Động cơ IE4 này là động cơ/ motor lồng sóc TEFC ba pha điện áp thấp không đồng bộ.

Loại HMA4 (nhôm) kích thước 80-180 và HMC4 (gang) kích thước 160-355. Tất cả các động cơ bằng nhôm và gang đều được cung cấp vòng bi chất lượng cao và 3xPTC trong cuộn dây. Động cơ cỡ 80-200 có vòng bi kín được bôi mỡ suốt đời. Theo tiêu chuẩn, tất cả các động cơ Hoyer IE4 đều có ổ trục cố định ở đầu truyền động.

Tất cả các động cơ IE4 đều được cung cấp nắp che bằng nhựa trong tất cả các kết nối nguồn và theo tiêu chuẩn IP55, được chuẩn bị cho các lỗ thoát nước và được sơn C3L theo tiêu chuẩn ISO 12944-5: 2018 với màu RAL 9005 độ bóng thấp.

400V Y - Động cơ Hoyer IE4 ≤ 3 kW

400V D - Động cơ Hoyer IE4 ≥ 3 kW

No.

Manuf.

Tên sản phẩm

Part Number

1

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020800100

2

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020800200

3

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020800300

4

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020800400

5

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020800500

6

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020801100

7

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020801200

8

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020801300

9

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020801400

10

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020801500

11

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020900100

12

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020900200

13

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020900300

14

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020900400

15

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020900500

16

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020901100

17

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020901200

18

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020901300

19

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020901400

20

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6020901500

21

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021000100

22

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021000200

23

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021000300

24

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021000400

25

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021000500

26

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021120100

27

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021120200

28

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021120300

29

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021120400

30

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021120500

31

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021320100

32

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021320200

33

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021320300

34

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021320400

35

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021320500

36

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021321100

37

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021321200

38

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021321300

39

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021321400

40

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021321500

41

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021600100

42

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021600200

43

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021600400

44

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021601100

45

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021601200

46

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021601400

47

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021602100

48

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021602200

49

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021602400

50

Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Vietnam, Motor Điện Hoyer, Mô tơ Điện Hoyer

IE4 Electric Motors/ Động cơ điện IE4

6021800100

 

2. Hoyer  Electric Motor - Động cơ điện IE3:

Động cơ Hoyer IE3 là động cơ điện đa năng và là sự lựa chọn ưu tiên cho các ứng dụng công nghiệp.

Động cơ điện Hoyer IE3 được sản xuất theo hệ thống cấp hiệu suất được quy định theo tiêu chuẩn IEC 60034-30. Chúng có chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất cao đã được kiểm chứng.

Motor Điện IE3 là động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc TEFC điện áp thấp. Loại HMA3 (nhôm) kích thước 80-132 và HMC3 (gang) kích thước 160-400. Tất cả các động cơ bằng gang và nhôm đều được cung cấp vòng bi SKF hoặc vòng bi chất lượng cao tương tự và 3xPTC trong cuộn dây. Động cơ cỡ 80-180 có vòng bi kín được bôi mỡ suốt đời. Theo tiêu chuẩn, tất cả các động cơ Hoyer IE3 đều có ổ trục cố định ở đầu ổ đĩa.

Tất cả các động cơ IE3 đều được cung cấp nắp che trong tất cả các kết nối nguồn và theo tiêu chuẩn IP55, được chuẩn bị cho các lỗ thoát nước và sơn RAL 9005 độ bóng thấp.

400V Y - Động cơ Hoyer IE3 ≤ 3 kW

400V D - Động cơ Hoyer IE3 ≥ 3 kW

Các điện áp khác được cung cấp theo yêu cầu.

 

3. Hoyer Efficiency Motor- Động cơ điện hiêu quả nhẩt:​

Hoyer World Efficiency Motors được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu hiệu quả khác nhau trên các thị trường. Phạm vi cung cấp cơ hội tuyệt vời cho OEM toàn cầu theo đuổi tối ưu hóa chuỗi cung ứng cũng như tiết kiệm năng lượng.

Hoyer World Efficiency Motors được phát triển để đáp ứng nhu cầu của một số hệ thống cấp hiệu quả trong một động cơ. Thiết kế dựa trên Dòng IE3 thành công của chúng tôi , Motor Hoyer luôn có chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất cao.

Được chấp thuận cho thị trường Bắc Mỹ, Trung Quốc và EU.

NEMA Premium, CEL cấp 2 và hiệu quả IE3.

Được chứng nhận bởi UL / CSA và tuân thủ hiệu quả NEMA Premium.

Efficiency Motor là động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc TEFC điện áp thấp. Loại HMA3 (nhôm) kích thước 80-132 và HMC3 (gang) kích thước 160-355. Tất cả các động cơ bằng gang và nhôm đều được cung cấp vòng bi SKF hoặc vòng bi chất lượng cao tương tự và 3xPTC trong cuộn dây. Động cơ cỡ 80-180 có vòng bi kín được bôi mỡ suốt đời. Theo tiêu chuẩn, tất cả các động cơ Hoyer World Efficiency đều có ổ trục cố định ở đầu truyền động.

Tất cả Động cơ Hiệu quả đều được cung cấp nắp che trong tất cả các kết nối cung cấp và theo tiêu chuẩn IP55, được chuẩn bị cho các lỗ thoát nước và được sơn C3L theo tiêu chuẩn ISO 12944-5: 2018 với màu RAL 9005 độ bóng thấp.

Động cơ Hiệu quả Thế giới Hoyer được thiết kế theo kích thước tiêu chuẩn IEC làm tiêu chuẩn và được UL / CSA phê duyệt. Đọc thêm trong Hướng dẫn về chứng chỉ Bắc Mỹ của chúng tôi.

 

4. Hoyer IE2 Marine Motors  - Động cơ  cho hàng hải IE2:

Động cơ hàng hải Hoyer IE2 được sử dụng cho nhiều ứng dụng hàng hải. Với thành tích và hiệu suất đã được kiểm chứng, thiết kế đã được phê duyệt và chứng nhận bởi tất cả các hiệp hội đẳng cấp lớn.

Motor điện hàng hải Hoyer IE2 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế IEC.

Dòng Mô tơ IE2 Marine là động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc TEFC điện áp thấp. Loại HMA2 (nhôm) kích thước 56-132 và HMC2 (gang) kích thước 160-400. Mô tơ gang có thể được giao theo yêu cầu với kích thước từ 80-560. Tất cả các động cơ có 3xPTC trong cuộn dây.

Tất cả các động cơ bằng gang và nhôm đều được cung cấp với vòng bi SKF hoặc vòng bi chất lượng cao tương tự. Động cơ cỡ 56-180 có vòng bi kín được bôi mỡ suốt đời. Tất cả các động cơ từ kích thước 160-400 đều có bộ phận gia nhiệt để bảo vệ đứng yên chống lại sự ngưng tụ. Theo tiêu chuẩn, tất cả các động cơ hàng hải Hoyer IE2 đều có ổ trục cố định ở đầu truyền động.

Tất cả các động cơ hàng hải IE2  Hoyer đều đạt tiêu chuẩn IP55 và sơn độ bóng thấp RAL 9005.

440V Y - Động cơ Hoyer IE2 ≤ 3,5 kW

440V D - Động cơ Hoyer IE2 ≥ 3,5 kW

690V D cũng là một phần của dòng động cơ hàng hải Hoyer IE2.

 

5. Hoyer Industrial Motor - Động cơ công nghiệp IE2:

Tại Hoyer, chúng tôi biết rằng thời gian chết không bao giờ là một lựa chọn. Đây là lý do tại sao động cơ điện của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn hiệu suất cao nhất và các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt không hỏng hóc, được kiểm soát chất lượng hợp pháp

Động cơ công nghiệp Hoyer IE2 được sản xuất theo hệ thống cấp hiệu suất được quy định theo tiêu chuẩn IEC 60034-30 và được lắp đặt trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau trên toàn cầu.

IE2 Hoyer Industrial Motor là dòng động cơ không đồng bộ hóa điện áp thấp ba pha TEFC lồng sóc. Loại HMA2 (nhôm) kích thước 56-132 và HMC2 (gang) kích thước 160-400. Tất cả các động cơ đều có 3xPTC trong cuộn dây.

Tất cả các động cơ gang và nhôm đều được cung cấp với vòng bi SKF hoặc vòng bi chất lượng cao tương tự. Động cơ cỡ 56-180 có vòng bi kín được bôi mỡ suốt đời. Theo tiêu chuẩn, tất cả các Motor Hoyer IE2 đều có ổ trục cố định ở đầu ổ đĩa.

Tất cả các động cơ / Mô tơ công nghiệp IE2 Hoyer đều đạt tiêu chuẩn IP55 và sơn độ bóng thấp RAL 9005.

400V Y - Động cơ Hoyer IE2 ≤ 3 kW

400V D - Động cơ Hoyer IE2 ≥ 3 kW

 

6. Hoyer - Explosion Proof Motor - Động cơ chống cháy nổ:

Khi hoạt động trong các khu vực nguy hiểm, thường có nhu cầu về động cơ đặc biệt như động cơ chống cháy nổ của Hoyer.

Động cơ chống cháy nổ của chúng tôi được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7 và 60079-31. Chúng được đặc trưng bởi chất lượng vật liệu cao, thiết kế bền bỉ và vòng bi được bôi trơn suốt đời. Loạt động cơ 5AT bằng nhôm và 7AT bằng gang được chứng nhận phù hợp với các phiên bản mới nhất của quy tắc ATEX và IECEx và được chứng nhận bởi CESI.

Hoyer - Explosion Proof Motor là động cơ TEFC ba pha điện áp thấp, và được thiết kế trong vỏ bảo vệ “db”. Chúng có thể được sử dụng trong khu vực 1 và 2 khu vực nguy hiểm bởi môi trường dễ nổ trong tất cả các ngành công nghiệp ngoại trừ khai thác mỏ. Các khu vực nguy hiểm tồn tại trong các ngành công nghiệp như sản xuất hóa chất và dược phẩm, nhà máy lọc dầu, dàn khoan ngoài khơi và tàu chở dầu.

Tất cả các động cơ chống cháy nổ series 5AT và 7AT của chúng tôi đều có IIC nhóm nổ cao nhất, cấp nhiệt độ T4 ở nhiệt độ môi trường từ -20 đến +60 ° C.

 

7. Hoyer - Explosion Proof Marine Motor - Động cơ hàng hải chống cháy nổ - HMCX

Phạm vi động cơ hàng hải chống cháy nổ được thiết kế để đáp ứng những thách thức của các ứng dụng hoạt động trong môi trường hàng hải nguy hiểm.

Động cơ hàng hải chống cháy nổ HMCX của chúng tôi được đặc trưng bởi chất lượng vật liệu cao và thiết kế bền bỉ đã được kiểm chứng. Chúng được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các tiêu chuẩn bên dưới.

  • GB - 3836,1, 3836,2, 3836,3
  • IEC - 60079-0, 60079-1 và 60079-7
  • EN - 60079-0, 60079-1 và 60079-7 / A1

Hoyer - Explosion Proof Marine Motor là dòng động cơ TEFC ba pha điện áp thấp, và được thiết kế trong vỏ bảo vệ “db”. Chúng có thể được sử dụng trong môi trường nổ vùng 1, nhóm sử dụng IIB / IIC bao gồm tất cả các ngành công nghiệp ngoại trừ khai thác mỏ. Ở những khu vực này, bầu không khí dễ nổ có thể xảy ra trong quá trình hoạt động bình thường (khu vực 1). Các khu vực nguy hiểm trong ngành công nghiệp hàng hải và dầu khí xảy ra trên nhiều loại tàu và nền tảng bao gồm tàu ​​chở khí ga, tàu bán ngầm, tàu chở dầu, FPSO’s, FSO’s, FLNG’s, FSRU’s v.v.

Động cơ / Mô tơ Hoyer dòng HMCX có vỏ bằng gang, vòng bi chất lượng cao và được cung cấp phích cắm mù được chứng nhận ATEX và IECEx. Kích thước khung động cơ 80-250 có vòng bi kín được bôi trơn suốt đời trong khi kích thước khung 280-355 đi kèm với vòng bi hở có thể bôi trơn lại. Tất cả các kích thước Marine Motor Hoyer đều có lớp cách nhiệt nhiệt đới và được trang bị bộ gia nhiệt quanh co và 3xPTC như. Vì động cơ tiêu chuẩn có lớp phủ C3L theo tiêu chuẩn ISO 12944-5: 2018 với màu RAL 9005 độ bóng thấp.

Phạm vi được thiết kế để cung cấp các giải pháp sản phẩm linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng và ứng dụng. Nhiều tùy chọn có sẵn bao gồm bảo vệ Exe, động cơ kích thước lớn hơn, vòng bi đặc biệt, cấp IP cao hơn và các hệ thống đo lường khác nhau.

 

8. Hoyer - IE1 Marine Motors - Động cơ hàng hải IE1:

Mặc dù ngày càng chú trọng đến tính hiệu quả trong ngành hàng hải, động cơ hàng hải Hoyer IE1 vẫn được sử dụng rộng rãi cho tất cả các loại ứng dụng hàng hải.

Động cơ hàng hải Hoyer IE1 vẫn đang hoạt động mạnh mẽ mặc dù có thêm cả dòng IE2 và IE3 và được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế theo IEC.

Hoyer - IE1 Marine Motors là dòng động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc TEFC điện áp thấp. Loại MS (nhôm) kích thước 56-132 và Y2E2 (gang) kích thước 160-400. Mô tơ gang Y2E2 có thể giao theo yêu cầu với kích thước từ 80-450. Tất cả các động cơ trên kích thước 132 có 3xPTC trong cuộn dây.

Tất cả các động cơ bằng gang và nhôm đều được cung cấp với vòng bi SKF hoặc vòng bi chất lượng cao tương tự. Tất cả các động cơ từ kích thước 160-400 đều có bộ phận gia nhiệt để bảo vệ đứng yên chống lại sự ngưng tụ hơi nước và các cuộn dây nhiệt đới.

Phạm vi hàng hải IE1 là tiêu chuẩn IP55 và sơn RAL 5010.

440V Y - Động cơ Hoyer IE1 ≤ 3,5 kW

440V D - Động cơ hàng hải Hoyer IE1 ≥ 3,5 kW

690V D có sẵn khi yêu cầu cùng với các điện áp không chuẩn khác.

 

9. Hoyer - Marine Brake Motor - động cơ hãm cho hàng hải:

Động cơ phanh hàng hải Hoyer được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng hàng hải và ngoài khơi. Các ứng dụng tiêu biểu là: Cáp treo, Tời neo, Thả neo, Cần trục & LARS.

Các bộ phận được kết hợp hoàn hảo là nền tảng của thiết kế Hoyer mô-đun. Bằng cách sử dụng động cơ hàng hải IE2 của chúng tôi làm xương sống cho các yếu tố thiết kế như chất lượng, tài liệu và giao hàng nhanh chóng được đảm bảo. Kết hợp với phanh hàng hải bảo vệ cao từ Hãng Stromag và bộ mã hóa Kübler được phát triển cho các điều kiện khắc nghiệt, động cơ hãm / Mô tơ hãm Hoyersẵn sàng đáp ứng những kỳ vọng cao nhất. Động cơ hãm cho hàng hải Hoyer thuộc loại HMC2 vàvỏ gang -kích thước thực thi 132-355.

Hoyer - Marine Brake Motor là động cơ ba pha lồng sóc không đồng bộ điện áp thấp . Tất cả các động cơ đều được trang bị 3xPTC trong cuộn dây, các bộ phận gia nhiệt để chống lại sự ngưng tụ và cuộn dây nóng lên. Marine Brake Motors được trang bị biến tần và có lớp bảo vệ IP 56. Chúng tôi cung cấp 3 thiết kế linh hoạt có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng:

  • Moto khép khín hoàn toàn - không thông gió – chuẩn IEC 410
  • Moto khép khín hoàn toàn Kèm quạt Làm mát chuẩn - IEC 411
  • Moto khép khín hoàn toàn - Thông gió cưỡng bức (làm mát bằng Wistro) chuẩn- IEC 416

​10. Hoyer - Medium Voltage Motor  - Mô tơ trung thế:

Mô tơ trung thế của Hoyer được thiết kế cho hiệu suất cao. Chúng phù hợp với hầu hết các thị trường và ứng dụng, nơi cần động cơ công suất cao.

Phạm vi động cơ trung bình của chúng tôi được sử dụng trên nhiều thị trường và ngành công nghiệp khác nhau. Nhu cầu cho các ứng dụng nặng được điều khiển bằng điện ngày càng tăng và động cơ trung thế thường là lý tưởng khi cần công suất cao. Điện áp cao hơn cho phép dòng điện thấp hơn – có thể sử dụng cáp nhỏ hơn để cung cấp cho ứng dụng. Do đó, việc sử dụng Motor điện áp trung thế có thể là một giải pháp tối ưu hóa chi phí.

Tuổi thọ là một yếu tố quan trọng đối với động cơ điện áp trung thế và phạm vi kiểm tra bao gồm cả tuổi thọ điện và nhiệt. Tất cả các động cơ của Hoyer đều được kiểm tra và phê duyệt theo IEC 60034-18-32 & 42 về tuổi thọ điện và IEC 60034-18-31 về tuổi thọ nhiệt và theo đây được thử nghiệm với tuổi thọ tối thiểu là 20.000 giờ.

Động cơ điện áp trung bình Hoyer có ba tùy chọn điện áp khác nhau.

3 / 3,3 kV

6 / 6,6 kV

10/11 kV

Tần số tiêu chuẩn là 50 Hz. 60 Hz có sẵn theo yêu cầu.

 

11. Hoyer - Wind Turbine Motor - Động cơ tuabin gió:

Động cơ của chúng tôi được phát triển cho phân khúc năng lượng gió được xác định bởi nhu cầu cao trong ngành về tính nhất quán của sản phẩm và tài liệu kỹ thuật.

Động cơ Hoyer cho các ứng dụng tuabin gió được thiết kế để đáp ứng thách thức của việc kết hợp các giải pháp tùy chỉnh và tính nhất quán của sản phẩm trong khi duy trì thiết lập cạnh tranh với việc giao hàng đúng thời hạn.

Tiếp cận bảo trì thường là một thách thức trong ngành công nghiệp gió và do đó Motor tuabin gió của chúng tôi có khả năng chống chịu với các môi trường khắc nghiệt như độ ẩm cao, muối ăn mòn và nhiệt độ luôn thay đổi. Các nhu cầu được đáp ứng bằng cách bổ sung các phương pháp xử lý bề mặt đặc biệt và hệ thống sơn theo nhu cầu cụ thể và tuổi thọ sử dụng trong từng dự án.

Các Motor Hoyer được cấu tạo cơ học để xử lý các rung động có trong tuabin gió và hơn nữa còn được trang bị điện với các cuộn dây đặc biệt để xử lý các yêu cầu khắt khe của lưới điện.

 

Liên hệ để nhận tư vấn và báo giá

Hoyer, Hoyer Việt Nam, Hoyer Vietnam, Đại lý Hoyer Việt Nam, Hoyer Chính hãng