KRAUSS MAFFEI Vietnam, Volumne Counter VC3.0 4640558, Đại lý chính hãng KRAUSS MAFFEI Vietnam

 

100% Germany Origin KRAUSS MAFFEI Vietnam Part Number: 4640558
Volumne Counter VC3.0