Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC520-S-14-510 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC520-S-14-510, 68601051, MLC520-S-14-540, 68601054, MLC520-S-14-570, 68601057, MLC520-S-14-600, 68601060, MLC520-S-14-630, 68601063, MLC520-S-14-660, 68601066, MLC520-S-14-690, 68601069, MLC520-S-14-720, 68601072, MLC520-S-14-750, 68601075, MLC520-S-14-780, 68601078

MLC520-S-14-510

Part no.: 68601051
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-540

Part no.: 68601054
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-570

Part no.: 68601057
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-600

Part no.: 68601060
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-630

Part no.: 68601063
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-660

Part no.: 68601066
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-690

Part no.: 68601069
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-720

Part no.: 68601072
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-750

Part no.: 68601075
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-780

Part no.: 68601078
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá