Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T05-320.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T05-320.A-M12, 50128979, CSL710-R05-320.A/L-M12, 50128891, CSL710-T05-240.A-M12, 50128978, CSL710-R05-240.A/L-M12, 50128890, CSL710-T05-160.A-M12, 50128977, CSL710-R05-160.A/L-M12, 50128889, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T05-320.A-M12

Part no.: 50128979
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 320 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-320.A/L-M12

Part no.: 50128891
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 320 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-240.A-M12

Part no.: 50128978
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 240 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-240.A/L-M12

Part no.: 50128890
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 240 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-160.A-M12

Part no.: 50128977
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 160 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-160.A/L-M12

Part no.: 50128889
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 160 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá