Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC510R90-1500 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC510R90-1500, 68001915, MLC500T90-1500, 68000915, MLC502T90-1500, 68008915, MLC510R90-1650, 68001916, MLC500T90-1650, 68000916, MLC502T90-1650, 68008916, MLC510R90-1800, 68001918, MLC500T90-1800, 68000918, MLC502T90-1800, 68008918

Combination product

MLC510R90-1500

Part no.: 68001915
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1500

Part no.: 68000915
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC502T90-1500

Part no.: 68008915
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

 

Combination product

MLC510R90-1650

Part no.: 68001916
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1650

Part no.: 68000916
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC502T90-1650

Part no.: 68008916
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

 

Combination product

MLC510R90-1800

Part no.: 68001918
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1800

Part no.: 68000918
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC502T90-1800

Part no.: 68008918
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá