Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC510R90-600 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC510R90-600, 68001906, MLC500T90-600, 68000906, MLC502T90-600, 68008906, MLC510R90-750, 68001907, MLC500T90-750, 68000907, MLC502T90-750, 68008907, MLC510R90-900, 68001909, MLC500T90-900, 68000909, MLC502T90-900, 68008909

Combination product

MLC510R90-600

Part no.: 68001906
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T90-600

Part no.: 68000906
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC502T90-600

Part no.: 68008906
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

 

Combination product

MLC510R90-750

Part no.: 68001907
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T90-750

Part no.: 68000907
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC502T90-750

Part no.: 68008907
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

 

Combination product

MLC510R90-900

Part no.: 68001909
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T90-900

Part no.: 68000909
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC502T90-900

Part no.: 68008909
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá