Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC510R20-750/A - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC510R20-750/A, 68007207, MLC500T20-750/A, 68006207, MLC510R20-900/A, 68007209, MLC500T20-900/A, 68006209, MLC510R20-1050/A, 68007210, MLC500T20-1050/A, 68006210, MLC510R20-1200/A, 68007212, MLC500T20-1200/A, 68006212, MLC510R20-1350/A, 68007213, MLC500T20-1350/A, 68006213

Combination product

MLC510R20-750/A

Part no.: 68007207
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-750/A

Part no.: 68006207
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R20-900/A

Part no.: 68007209
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-900/A

Part no.: 68006209
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R20-1050/A

Part no.: 68007210
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1050/A

Part no.: 68006210
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R20-1200/A

Part no.: 68007212
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1200/A

Part no.: 68006212
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R20-1350/A

Part no.: 68007213
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1350/A

Part no.: 68006213
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá