Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC510R14-1200/A - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC510R14-1200/A, 68007112, MLC500T14-1200/A, 68006112, MLC510R14-1350/A, 68007113, MLC500T14-1350/A, 68006113, MLC510R14-1500/A, 68007115, MLC500T14-1500/A, 68006115, MLC510R14-1650/A, 68007116, MLC500T14-1650/A, 68006116, MLC510R14-1800/A, 68007118, MLC500T14-1800/A, 68006118

Combination product

MLC510R14-1200/A

Part no.: 68007112
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1200/A

Part no.: 68006112
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-1350/A

Part no.: 68007113
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1350/A

Part no.: 68006113
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-1500/A

Part no.: 68007115
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1500/A

Part no.: 68006115
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-1650/A

Part no.: 68007116
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1650/A

Part no.: 68006116
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-1800/A

Part no.: 68007118
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1800/A

Part no.: 68006118
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá