Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T90-900/A - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T90-900/A, 68006909, MLC500T90-1050/A, 68006910, MLC500T90-1200/A, 68006912, MLC500T90-1350/A, 68006913, MLC500T90-1500/A, 68006915, MLC500T90-1650/A, 68006916, MLC500T90-1800/A, 68006918, MLC500T14-300H/A, 68016103, MLC500T14-450H/A, 68016104, MLC500T14-600H/A, 68016106

Combination product

MLC510R90-900/A

Part no.: 68007909
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-900/A

Part no.: 68006909
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-1050/A

Part no.: 68007910
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1050/A

Part no.: 68006910
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-1200/A

Part no.: 68007912
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1200/A

Part no.: 68006912
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-1350/A

Part no.: 68007913
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1350/A

Part no.: 68006913
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-1500/A

Part no.: 68007915
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1500/A

Part no.: 68006915
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-1650/A

Part no.: 68007916
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1650/A

Part no.: 68006916
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-1800/A

Part no.: 68007918
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1800/A

Part no.: 68006918
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-300H/A

Part no.: 68017103
Safety light curtain receiver
    14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-300H/A

Part no.: 68016103
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-450H/A

Part no.: 68017104
Safety light curtain receiver
    14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-450H/A

Part no.: 68016104
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-600H/A

Part no.: 68017106
Safety light curtain receiver
    14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-600H/A

Part no.: 68016106
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T90-900/A, 68006909, MLC500T90-1050/A, 68006910, MLC500T90-1200/A, 68006912, MLC500T90-1350/A, 68006913, MLC500T90-1500/A, 68006915, MLC500T90-1650/A, 68006916, MLC500T90-1800/A, 68006918, MLC500T14-300H/A, 68016103, MLC500T14-450H/A, 68016104, MLC500T14-600H/A, 68016106, MLC510R90-900/A, 68007909, MLC510R90-1050/A, 68007910, MLC510R90-1200/A, 68007912, MLC510R90-1350/A, 68007913, MLC510R90-1500/A, 68007915, MLC510R90-1650/A, 68007916, MLC510R90-1800/A, 68007918, MLC510R14-300H/A, 68017103, MLC510R14-450H/A, 68017104, MLC510R14-600H/A, 68017106