Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T40-900/A - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T40-900/A, 68006409, MLC500T40-1050/A, 68006410, MLC500T40-1200/A, 68006412, MLC500T40-1350/A, 68006413, MLC500T40-1500/A, 68006415, MLC500T40-1650/A, 68006416, MLC500T40-1800/A, 68006418, MLC500T90-450/A, 68006904, MLC500T90-600/A, 68006906, MLC500T90-750/A, 68006907

Combination product

MLC510R40-900/A

Part no.: 68007409
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-900/A

Part no.: 68006409
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R40-1050/A

Part no.: 68007410
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1050/A

Part no.: 68006410
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R40-1200/A

Part no.: 68007412
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1200/A

Part no.: 68006412
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R40-1350/A

Part no.: 68007413
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1350/A

Part no.: 68006413
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R40-1500/A

Part no.: 68007415
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1500/A

Part no.: 68006415
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R40-1650/A

Part no.: 68007416
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1650/A

Part no.: 68006416
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R40-1800/A

Part no.: 68007418
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1800/A

Part no.: 68006418
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-450/A

Part no.: 68007904
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-450/A

Part no.: 68006904
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-600/A

Part no.: 68007906
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-600/A

Part no.: 68006906
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R90-750/A

Part no.: 68007907
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-750/A

Part no.: 68006907
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T40-900/A, 68006409, MLC500T40-1050/A, 68006410, MLC500T40-1200/A, 68006412, MLC500T40-1350/A, 68006413, MLC500T40-1500/A, 68006415, MLC500T40-1650/A, 68006416, MLC500T40-1800/A, 68006418, MLC500T90-450/A, 68006904, MLC500T90-600/A, 68006906, MLC500T90-750/A, 68006907, MLC510R40-900/A, 68007409, MLC510R40-1050/A, 68007410, MLC510R40-1200/A, 68007412, MLC510R40-1350/A, 68007413, MLC510R40-1500/A, 68007415, MLC510R40-1650/A, 68007416, MLC510R40-1800/A, 68007418, MLC510R90-450/A, 68007904, MLC510R90-600/A, 68007906, MLC510R90-750/A, 68007907