Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T90-450H - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T90-450H, 68010904, MLC500T90-600H, 68010906, MLC500T90-750H, 68010907, MLC500T90-900H, 68010909, MLC500T90-1050H, 68010910, MLC500T90-1200H, 68010912, MLC500T90-1350H, 68010913, MLC500T90-1500H, 68010915, MLC500T90-1650H, 68010916, MLC500T90-1800H, 68010918

Combination product

MLC520R90-450H

Part no.: 68012904
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-450H

Part no.: 68010904
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-600H

Part no.: 68012906
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-600H

Part no.: 68010906
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-750H

Part no.: 68012907
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-750H

Part no.: 68010907
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-900H

Part no.: 68012909
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-900H

Part no.: 68010909
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1050H

Part no.: 68012910
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1050H

Part no.: 68010910
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1200H

Part no.: 68012912
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1200H

Part no.: 68010912
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1350H

Part no.: 68012913
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1350H

Part no.: 68010913
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1500H

Part no.: 68012915
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1500H

Part no.: 68010915
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1650H

Part no.: 68012916
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1650H

Part no.: 68010916
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1800H

Part no.: 68012918
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1800H

Part no.: 68010918
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T90-450H, 68010904, MLC500T90-600H, 68010906, MLC500T90-750H, 68010907, MLC500T90-900H, 68010909, MLC500T90-1050H, 68010910, MLC500T90-1200H, 68010912, MLC500T90-1350H, 68010913, MLC500T90-1500H, 68010915, MLC500T90-1650H, 68010916, MLC500T90-1800H, 68010918, MLC520R90-450H, 68012904, MLC520R90-600H, 68012906, MLC520R90-750H, 68012907, MLC520R90-900H, 68012909, MLC520R90-1050H, 68012910, MLC520R90-1200H, 68012912, MLC520R90-1350H, 68012913, MLC520R90-1500H, 68012915, MLC520R90-1650H, 68012916, MLC520R90-1800H, 68012918