2DSUo 94-6, Three-phase asynchronous motor, AEM-Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau Vietnam, Động cơ không đồng bộ 3 pha 2DSUo 94-6, 2DSUo 94-6 AEM-Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau, Đại lý AEM-Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau Việt NAm

AEM - Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau GmbH là một công ty gia đình quy mô vừa với 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật điện. Với khoảng 150 nhân viên, AEM đã tự khẳng định mình là nhà chế tạo máy đặc biệt thành công trên toàn cầu cho động cơ ba pha và máy phát điện ba pha cho các giải pháp truyền động và sản xuất điện.

AEM đã phát triển với nhiều thành công trong hơn 20 năm qua. Nó đã có thể tăng hơn gấp ba lần kim ngạch và tăng tỷ trọng xuất khẩu lên 60%. Đến nay, công ty đã giao hơn 12.000 máy đến hơn 70 quốc gia.

AEM chuyên về phát triển và sản xuất máy phát điện cho thủy điện và đóng tàu dành riêng cho khách hàng cũng như động cơ khai thác, vận chuyển, máy móc xây dựng và bệ thử nghiệm.

Từ phát triển, thông qua sản xuất và lắp ráp, đến thử nghiệm trên hiện trường thử nghiệm trong nhà, tất cả các bước sản xuất được thực hiện độc quyền tại địa điểm Dessau với chất lượng tuyệt vời và công nghệ mới nhất. Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao, sản xuất đã liên tục được mở rộng trong những năm gần đây và tổng cộng 14 triệu Euro đã được đầu tư cho hiện đại hóa từ năm 2006 đến năm 2012.

100% Germany Origin

AEM-Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau Vietnam

Type: 2DSUo 94-6
Three-phase asynchronous motor (spare motor for s/n 1007 00171)
for operation with rotor starter, cooling class IC 511
Starting/Duty: Starter
Degree of Protection: IP 55
Weight (appr.): 6610 kg
Anti-cond. heater: 750W 230V
Cooling: IC 511 (TEPV)
Forced ventilation: no
Coolant: air
oolant temp.: 40°C
Terminal box: on-top
Aux. terminal box: 1 piece
Cable connection: from left-hand (looking at DE-side)
Sound pressure LpA: 88 dB(A)
(as motor, in no-load, Test bay, 1m)
Design: Industrial drive slip ring rotor
Construction: IM B3 (IM 1001)
Drawing: US71B3-533 (not binding)
Winding-protect.: 3 double Pt100 (4 wire)
Bearing-protect.: 1 double Pt100 / bearing (4 wire)
Painting: RAL 7030 worldwide C3
Ambient. temp.: -20°C ... +40°C
Max. altitude: 1.000m (üNN)
Rules: DIN EN 60034
Testing: non-witnessed factory test
Documentation: English
Rated power: 800 kW
Rated voltage: 6000 V
Connection: Star
Duty-cycle: S1-100%
Rated current: 91,8 A
Torque: 7717 Nm
Rel. breakd.torq.: 2,3
Rated frequency: 50,0 Hz
Rated efficiency: 94,2 %
Rated power factor: 0,89
Rated speed: 991 rpm
Direct. of rotat.: ccw looking at DE-side
Insulation class: F
Temperature rise: B
Rotor-voltage: 940 V
Rotor-current: 515 A
Powered by: flexible coupled
Bearings: antifriction bearings (FAG/SKF)
Regreasing: manual re-greasing
Bearing insulation: without
Overspeed: 1200 rpm (2min test)
Moment of inertia rotor J appr.: 118,0 kgm² Rated speed: 991 rpm