Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T40-600 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T40-600, 68000406, MLC500T40-750, 68000407, MLC500T40-900, 68000409, MLC500T40-1050, 68000410, MLC500T40-1200, 68000412, MLC500T40-1350, 68000413, MLC500T40-1500, 68000415, MLC500T40-1650, 68000416, MLC500T40-1800, 68000418, MLC500T40-1950, 68000419

Combination product

MLC520R40-600

Part no.: 68002406
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-600

Part no.: 68000406
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-750

Part no.: 68002407
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-750

Part no.: 68000407
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-900

Part no.: 68002409
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-900

Part no.: 68000409
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1050

Part no.: 68002410
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1050

Part no.: 68000410
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1200

Part no.: 68002412
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1200

Part no.: 68000412
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1350

Part no.: 68002413
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1350

Part no.: 68000413
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1500

Part no.: 68002415
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1500

Part no.: 68000415
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1650

Part no.: 68002416
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1650

Part no.: 68000416
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1800

Part no.: 68002418
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1800

Part no.: 68000418
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1950

Part no.: 68002419
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1950

Part no.: 68000419
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T40-600, 68000406, MLC500T40-750, 68000407, MLC500T40-900, 68000409, MLC500T40-1050, 68000410, MLC500T40-1200, 68000412, MLC500T40-1350, 68000413, MLC500T40-1500, 68000415, MLC500T40-1650, 68000416, MLC500T40-1800, 68000418, MLC500T40-1950, 68000419, MLC520R40-600, 68002406, MLC520R40-750, 68002407, MLC520R40-900, 68002409, MLC520R40-1050, 68002410, MLC520R40-1200, 68002412, MLC520R40-1350, 68002413, MLC520R40-1500, 68002415, MLC520R40-1650, 68002416, MLC520R40-1800, 68002418, MLC520R40-1950, 68002419