Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T30-900 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T30-900, 68000309, MLC500T30-1050, 68000310, MLC500T30-1200, 68000312, MLC500T30-1350, 68000313, MLC500T30-1500, 68000315

Combination product

MLC520R30-900

Part no.: 68002309
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-900

Part no.: 68000309
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1050

Part no.: 68002310
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1050

Part no.: 68000310
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1200

Part no.: 68002312
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1200

Part no.: 68000312
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1350

Part no.: 68002313
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1350

Part no.: 68000313
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1500

Part no.: 68002315
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1500

Part no.: 68000315
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T30-900, 68000309, MLC500T30-1050, 68000310, MLC500T30-1200, 68000312, MLC500T30-1350, 68000313, MLC500T30-1500, 68000315, MLC520R30-900, 68002309, MLC520R30-1050, 68002310, MLC520R30-1200, 68002312, MLC520R30-1350, 68002313, MLC520R30-1500, 68002315