Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T10-1920.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T10-1920.A-M12, 50129024, CSL710-R10-1920.A/L-M12, 50128940, CSL710-T10-1760.A-M12, 50129023, CSL710-R10-1760.A/L-M12, 50128939, CSL710-T10-1600.A-M12, 50129022, CSL710-R10-1600.A/L-M12, 50128938, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T10-1920.A-M12

Part no.: 50129024
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 1,920 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-1920.A/L-M12

Part no.: 50128940
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 1,920 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T10-1760.A-M12

Part no.: 50129023
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 1,760 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-1760.A/L-M12

Part no.: 50128939
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 1,760 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T10-1600.A-M12

Part no.: 50129022
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 1,600 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-1600.A/L-M12

Part no.: 50128938
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 1,600 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá