Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL505-T25-1475-M8 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL505-T25-1475-M8, 50131398, CSL505-R25-1475-M8, 50131342, CSL505-T25-1375-M8, 50131397, CSL505-R25-1375-M8, 50131341, CSL505-T25-1275-M8, 50131396, CSL505-R25-1275-M8, 50131340

Combination product

CSL505-T50-3150-M8

Part no.: 50131413
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 3,150 mm 50 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R50-3150-M8

Part no.: 50131357
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 3,150 mm 50 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T50-2750-M8

Part no.: 50131412
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 2,750 mm 50 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R50-2750-M8

Part no.: 50131356
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 2,750 mm 50 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T50-2350-M8

Part no.: 50131411
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 2,350 mm 50 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R50-2350-M8

Part no.: 50131355
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 2,350 mm 50 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá