Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL505-T25-2175-M8 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL505-T25-2175-M8, 50131404, CSL505-R25-2175-M8, 50131348, CSL505-T25-1975-M8, 50131403, CSL505-R25-1975-M8, 50131347, CSL505-T25-1875-M8, 50131402, CSL505-R25-1875-M8, 50131346, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL505-T25-2175-M8

Part no.: 50131404
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 2,175 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R25-2175-M8

Part no.: 50131348
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 2,175 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T25-1975-M8

Part no.: 50131403
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 1,975 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R25-1975-M8

Part no.: 50131347
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 1,975 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T25-1875-M8

Part no.: 50131402
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 1,875 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R25-1875-M8

Part no.: 50131346
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 1,875 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá