Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL505-T25-875-M8 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL505-T25-875-M8, 50131392, CSL505-R25-875-M8, 50131336, CSL505-T25-775-M8, 50131391, CSL505-R25-775-M8, 50131335, CSL505-T25-675-M8, 50131390, CSL505-R25-675-M8, 50131334, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL505-T25-875-M8

Part no.: 50131392
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 875 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R25-875-M8

Part no.: 50131336
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 875 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T25-775-M8

Part no.: 50131391
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 775 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R25-775-M8

Part no.: 50131335
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 775 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T25-675-M8

Part no.: 50131390
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 675 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R25-675-M8

Part no.: 50131334
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 675 mm 25 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá