BWU2544, ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, Đại lý Bihl+wiedemann Việt Nam

 

Bihl+wiedemann Vietnam

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU2544
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 1 master ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 1 ASi master, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

Liên hệ để được tư vấn và báo giá

Bihl+wiedemann Vietnam, Bihl+wiedemann Việt Nam, BWU2544, ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, Đại lý Bihl+wiedemann Việt Nam