BWU1703, ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, Đại lý Bihl+wiedemann Việt Nam

 

Bihl+wiedemann Vietnam

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1703
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, duplicate address recognition, ASi fault detector

Liên hệ để được tư vấn và báo giá

Bihl+wiedemann Vietnam, Bihl+wiedemann Việt Nam, BWU1703, ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, Đại lý Bihl+wiedemann Việt Nam