Bihl + Wiedemann, BWU1702, BWU1345, BWU1412, BWU1703, Đại lý Bihl + Wiedemann Vietnam 

Tên tiếng Anh của phụ tùng

Quy cách, thông số kỹ thuật của phụ tùng

Nhà SX phụ tùng

MASTER

ART No: BWU1702

Bihl + Wiedemann

SLAVE ASI
2 Input Analog

ART No: BWU1345
IDENT No: 11832

Bihl + Wiedemann

SLAVE ASI
2 Output Analog

ART No: BWU1412
IDENT No: 11219

Bihl + Wiedemann

MASTER ASI

ART No: BWU1703

Bihl + Wiedemann