ProvibTech Vietnam, TM 0180-A07-B00-C05-010, Cảm biến đo độ đảo, PT2060/90-A1-B1, PT2060/10-A0, PT1060/20-A3, PT2060/40-A0, TM0182, TM101-A19-B01-C00- D00-E00-G00-H01, Provibtech TM0200, TM201-A07-B01-C00-D00-E00-G00 

STT

Tên thiết bị

Mã hiệu cũ

Mã hiệu sau khi chuyển đổi

Hãng/ Nước SX

1

Cảm biến đo độ đảo

TM 0180-A07-B00-C05-010

TM 0180-A07-B00-C05-010

ProvibTech 

2

Card cấp nguồn cho bộ đo độ rung và độ đảo

PT2060/90-A1-B1

PT2060/90-A1-B1

ProvibTech

3

Card đo độ đảo

PT2060/10-A0

PT2060/10-A0

ProvibTech

4

Card đo độ rung

PT1060/20-A3

PT2060/20-A3

ProvibTech

5

Card đầu ra rơle

PT2060/40-A0

PT2060/40-A0

ProvibTech

6

Bộ nguồn cách ly cho cảm biến

TM0182

TM0182-Axx-Bxx-Cxx

ProvibTech

7

Bộ chuyển đổi tín hiệu giám sát độ rung:
 

TM101-A19-B01-C00- D00-E00-G00-H01
 

TM101-A19-B01-C00- D00-E00-G00-H01

ProvibTech

8

Đồng hồ số đo độ rung độ đảo

Provibtech TM0200

Provibtech TM0200
 

ProvibTech

9

Bộ chuyển đổi tín hiệu giám sát độ đảo:

TM201-A07-B01-C00-D00-E00-G00

TM201-A07-B01-C00-D00-E00-

ProvibTech