Bernstein Vietnam, Công tắc giới hạn thân kim loại  D-SU2 VKS 90GR, Đại lý chính hãng Bernstein Vietnam