Anritsu Vietnam, HD-1200K, S-221K-01-1-TC1-ASP, Đại lý chinh hãng Anritsu Vietnam

 

100% Japan Origin Anritsu Vietnam Model: HD-1200K
 Thermometer
100% Japan Origin Anritsu Vietnam Model: S-221K-01-1-TC1-ASP
 Probe