Bảng giá Technip FCM Vietnam ngày 03-11-2020

Pitesco chuyên cung cấp sản phẩm ATechnip FCM Vietnam CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT

100% USA Origin

Technip FCM Vietnam

Model: ALIV-ST-XP-ARM1-A10000-0
Accuload Batch Controller - 1 Arm (1 RTD)
Model Type: AccuLoad IV
Hardware Model Designation: ALIV-ST
Enclosure Options: Explosion-Proof Housing
Firmware: One-Arm Operation
RTD Input Module: 1 RTD Input Module
4 to 20mA Input Modules: 0 - 4-20mA Input Modules
4 to 20mA Output Modules: 0 - 4-20mA Output Modules
1 to 5VDC Input Modules: 0 - 1 to 5VDC Input Modules
1 to 5VDC Output Modules: 0 - 1 to 5VDC Output Modules
Hardware Option: No Hardware Options
Firmware Revision: Use Current Firmware

100% USA Origin

Technip FCM Vietnam

Model: ALIV-ST-XP-ARM1-A20000-0
Accuload Batch Controller - 1 Arm (2 RTD)
Model Type: AccuLoad IV
Hardware Model Designation: ALIV-ST
Enclosure Options: Explosion-Proof Housing
Firmware: One-Arm Operation
RTD Input Module: 2 RTD Input Modules
4 to 20mA Input Modules: 0 - 4-20mA Input Modules
4 to 20mA Output Modules: 0 - 4-20mA Output Modules
1 to 5VDC Input Modules: 0 - 1 to 5VDC Input Modules
1 to 5VDC Output Modules: 0 - 1 to 5VDC Output Modules
Hardware Option: No Hardware Options
Firmware Revision: Use Current Firmware

100% USA Origin

Technip FCM Vietnam

Model: PCR- XP
Proximity Card reader
(accessories for ALIV-ST-XP-ARM1-A10000-0 & ALIV-ST-XP-ARM1-A20000-0)

100% USA Origin

Technip FCM Vietnam

Model: PS-IS-CF
Proximity card assy
(accessories for ALIV-ST-XP-ARM1-A10000-0 & ALIV-ST-XP-ARM1-A20000-0)

Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá

 

ALIV-ST-XP-ARM1-A10000-0, ALIV-ST-XP-ARM1-A20000-0, PCR- XP, PS-IS-CF, Technip FCM Việt Nam, Technip FCM Vietnam, Đại lý Technip FCM Việt Nam, Technip FCM chính hãng