RHM0300MP201S1G6100, Cảm biến vị trí RHM0300MP201S1G6100, Đại lý chính hãng MTS Sensor Việt Nam

Cảm biến vị trí RHM0300MP201S1G6100, Đại lý chính hãng MTS Sensor Việt Nam

100% USA Origin MTS Sensor Code: RHM0300MP201S1G6100
 Temposonics® R-Series
100% USA Origin MTS Sensor Code: RHM0300MP201S1G6100
 Temposonics® R-Series