ASKER Durometer Type C

Pitesco là Đại lý ASKER Việt Nam

100% Japan Origin ASKER Việt Nam ASKER Vietnam Type C
 ASKER Durometer (standard =1 pointer)

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm ASKER Durometer Type C

 

 

ASKER Durometer Type C, ASKER Vietnam, ASKER Việt Nam, Đại lý ASKER Việt Nam