Pitesco là Đại lý Agrichema Việt Nam

List code Agrichema Vietnam: SBKT-10092, SBAR-10005, SBKT-10074, SHDM-10041

100% Turkey/Germany Origin Agrichema Việt Nam Agrichema Vietnam SBKT-10092
 Piston AVE-TOP
100% Turkey/Germany Origin Agrichema Việt Nam Agrichema Vietnam SBAR-10005
 Impact ring AVE-TOP
100% Turkey/Germany Origin Agrichema Việt Nam Agrichema Vietnam SBKT-10074
 Gasketset for piston AVE-TOP
100% Turkey/Germany Origin Agrichema Việt Nam Agrichema Vietnam SHDM-10041
 Heat resistant nozzle
 type 90°, DN 100, mat. 1.4823, WR/MW up to 1150°C

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm Agrichema Vietnam: SBKT-10092, SBAR-10005, SBKT-10074, SHDM-10041

 

 

Agrichema Việt Nam, Agrichema Vietnam, Đại lý Agrichema Việt Nam, SBKT-10092, SBAR-10005, SBKT-10074, SHDM-10041