7205024121W, Thiết bị đo lưu lượng 7205024121W, Đại lý chính hãng King Instrument Vietnam

King Instrument Vietnam

P/N: 5801.843 Flow Meter
ACR RTMTR 60 GPM 2" 127MM SC SS
MFG P/N 7205023121W
Thiết bị đo lưu lượng King instruments Series 7200

King Instrument Vietnam

P/N: 5801.846 Flow Meter
ACR RTMTR 80 GPM 2" 127MM SC SS
MFG P/N 7205024121W
Thiết bị đo lưu lượng King instruments Series 7200