programmable-encoder-cms-xpulse-pms-xpulse-hohner-vietnam.png

Đại lý HOHNER Vietnam,Programmable Encoder CMS xPulse, PMS xPulse HOHNER Vietnam

Programmable Encoder: CMS xPulse, PMS xPulse

Programmable Encoder 58 mm 8 cam ended Programmable MultiSystem, 8 outputs. Very easy to program via USB Singleturn and Multiturn Solid and semi hollow shaft

PTC là đại lý phân phối chính hãng Hohner VietNam chuyên cung cấp sản phẩm Hohner

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Hohner tại Vietnam